Privatni sektor

 • Geodetski snimak
 • Omedjavanje (obnova parcela, deoba parcela)
 • Uknjižbe objekata
 • Kućni brojevi
 • Formiranje građevinskih parcela
 • Indentifikacija katastarskih parcela
 • vrh

  Građevinski sektor

 • Obeležavanje stambenih objekata
 • Obeležavanje vertikala objekata
 • Obeležavanje specifičnih građevinskih konstrukcija
 • Računanje kubatura
 • Kontrola temelja izvedenih objekata
 • Praćenje sleganja objekata
 • Izrada elaborata izvedenog stanja
 • vrh

  Snimanje podzemnih instalacija

 • Toplovoda
 • Gasovoda
 • Elektro vodova
 • Vodovoda
 • Kanalizacija
 • vrh

  Urbanizam

 • Izrada geodetskih podloga za potrebe urbanizma
 • Formiranje građevinskih parcela
 • Izrada protokola regulacije
 • Kontrola temelja izvedenih objekata
 • vrh

  Arhitektura

 • Snimanje fasada
 • Snimanje unutrašnjosti objekata i njihovo predstavljanje u 3d projekciji
 • vrh

  Snimanje linijskih objekata za potrebe projektovanja

 • Saobraćajnice
 • Vodotoci
 • vrh

  Geodezija u mašinstvu

 • Praćenje sleganja i pomeranja mašinskih komponenti
 • Obeležavanje prilikom postavljanja mašinskih komponenti
 • Kontrola vertikalnosti i horizontalnosti mašinskih komponenti
 • vrh

  Digitalizacija

 • Saobraćajnice
 • Vodotoci
 • vrh

  Izrada specifičnih geodetskih podloga, crteža i elaborata

 • Izrada poprečnih i podužnih profila za potrebe projektovanja ili za potrebe računanja kubatura
 • vrh

  design by connet