Aktuelnosti

DETEKCIJA I SNIMANJE PODZEMNIH INSTALACIJA

Kako je praksa pokazala, u prošlosti postavljeno je mnogo podzemnih instalacija, bez prethodnog geodetskog snimanja, a o ne unošenju u katastar vodava da i ne pričamo. Iz tog razloga nije redak slučaj da se na terenu, prilikom izgradnje oštete i unište telefonski kablovi, elektro instalacije…

Više informacija

Ozakonjenje nepokretnosti

U „Sl. glasniku RS“, broj 96/2015 od 26. novembra 2015. god. objavljen je dugo očekivani Zakon o ozakonjenju objekata koji je stupio na snagu narednog dana odnosno 27. novembra 2015. god. što se pravda javnim interesom u ovoj oblasti koji opravdava donošenje i primenu ovog Zakona…

Više informacija

TEHNICKA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU OZAKONJENJA

Tehničku dokumentaciju za ozakonjenje objekta čini Izveštaj o zatečenom stanju objekta koji izrađuje ovašćena projektantska organizacija, čiji sastavni deo je i Elaborat geodetskih radova za nezakonito izgrađeni objekat.

Više informacija