Geodetske usluge

DRŽAVNI PREMER I KATASTAR

Ucrtavanje nepokretnosti i vodova na katastarskim podlogama
• Uknjižba objekta
• Formiranje građevinskih parcela
Legalizacija – ozakonjenje objekata
Katastarsko-topografski planovi
• Situacioni planovi
• Identifikacija nepokretnosti
Obnova granica katastarske parcele – omeđavanje
• Deoba parcela-uređenje načina korišćenja
List nepokretnosti
Kopija plana
Ostali podaci iz evidencije Službi za katastar nepokretnosti

INŽENJERSKA GEODEZIJA

• Praćenje sleganja objekata
• Obleležavanje objekata visoko i nisko gradnje
• Obeležavanje i kontrola vertikala objekata
• Obeležavanje specifičnih građevinskih konstrukcija
• Računjanje kubatura iskopa i nasipa
• Kontrola temelja izvedenih objekata
• Kontrola konstrukcije izvedenih objekata
• Izrada elaborate izvedenog stanja
• Snimanje i izrada podužnih i poprečnih profila linijskih objekata
• Praćenje sleganja i pomeranja mašinskih komponenti
• Obeležavanje prilikom postavljanja mašinskih komponenti
• Kontrola vertikalnosti i horizontalnosti mašinskih komponenti
• Snimanje fasada
• Snimanje unutrašnjosti obekjekata i njihovo predstavljanje u 3D projekciji

GIS

Produkti GIS-a za potrebe:

• Upravljanje resursima
• Planiranje razvoja
• Prostorno planiranje
• Razne tematske karte
• Upravljanje imovinom

OSTALO

Digitalizacija
• Traganje podzemnih instalacija
Detekcija i snimanje podzemnih vodova
Tehnička dokumentacija
Ozakonjenje nepokretnosti
• Batimetrija – geodetsko snimanje rečnih korita, jezera, vodenih površina sa izradom karakterističnih poprečnih i podužnih profila

Cena geodetske usluge formira se u zavisnosti od lokacije, obima i vrste posla. Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati.