Reference

Kadrovska opremljenost:

  • 4 Diplomirana Inženjera geodezije (Mastera)
  • 2 Inženjera geodezije
  • 2 Tehničara
  • Veliki broj saradnika

Tehnička opremljenost:

Posedujemo opremu za najmodernije sisteme u oblasti fotogrametrije za pružanje najefikasnijih rešenja u oblasti geodezije.

  • 4 letelice/drona – specijalne namene
  • LIDAR sistem sa pratećom opremom i softverima

Geodetski biro Gaus – referenc lista

REFERENC LISTA – poslovi od većeg značaja od 2003. godine.

GEODETSКI RADOVI
ZA POTREBE PROJEКTOVANJA:
INVESTITOR: КOLIČINA:
PUTNA INFRASTRUKTURA „GEOPUT“ d.o.o. >100 кm
„HARMONIJAPROJEKT“ d.o.o.
„AEROINŽENjERING“ d.o.o.
„SIGMAPROJEKT“ d.o.o.
OPŠTINA MALI ZVORNIK
i ostali…
ULIČNA INFRASTRUKTURA „HARMONIJAPROJEKT“ d.o.o. >100 кm
„AEROINŽENjERING“ d.o.o.
„SIGMA PROJEKT“ d.o.o.
OPŠTINA MALI ZVORNIK
i ostali…
VODOTOCI JP „SRBIJAVODE“ >100 km >100 кm
INSTITUT „JAROSLAV ČERNI“
„TESEKO“ d.o.o.
„LAKOMICA“ d.o.o.
i ostali…
KATASTARSKO TOPOGRAFSKI PLANOVI I OSTALI
GEODETSKI RADOVI PRI PROJEKTOVANjU
JKP „BEOGRADSKE ELEKTRANE“ >100 ha
OPŠTINA MALI ZVORNIK
„HARMONIJAPROJEKT“ d.o.o.
JP „SKIJALIŠTA SRBIJE“
„AEROINŽENjERING“ d.o.o.
„SIGMA PROJEKT“ d.o.o.
„BMD BAU“ d.o.o.
i ostali…

 

GEODETSКI RADOVI ZA POTREBE IZVOĐENJA OBJEKATA: INVESTITOR: КOLIČINA:
POSLOVNI OBJEKTI JP „SKIJALIŠTA SRBIJE“ >100 000km2
„BIG FASHION“ Višnjička 74, Beograd
„DELHAIZE – Arxikon“
i ostali…
STAMBENI OBJEKTI „SIGMA PROJEKT“ d.o.o. >30 000km2
„ZIDAR“ d.o.o. – NEGOTIN
i ostali…
GEODETSKI RADOVI ZA POTREBE UKNJIŽBE IZVEDENIH RADOVA
(ELABORAT GEODETSKIH RADOVA):
INVESTITOR: КOLIČINA:
POSLOVNI OBJEKTI TC „PLAZA“ – „BIG FASHION“ >100 000km2
„DELHAIZE – Arxikon“
i ostali…
STAMBENI OBJEKTI „SIGMA PROJEKT“ d.o.o. >50 000km2
i ostali…
GEODETSKI RADOVI – SNIMANJE PODZEMNIH INSTALACIJA: INVESTITOR: КOLIČINA:
TOPLOVODI ELEKTROINSTALACIJE,
I SVE VRSTE PODZEMNIH INSTALACIJA
JKP „BEOGRADSKE ELEKTRANE“ >100km
JKP „JAVNO OSVETLjENjE“
i ostali…
GEODETSKI RADOVI PRI URBANIZMU:
INVESTITOR: КOLIČINA:
FORMIRANjE GRAĐEVINSKIH PARCELA,
IZRADA PROTOKOLA REGULACIJE i ostalo… 
„GEOPUT“ d.o.o. >50ha
„HARMONIJAPROJEKT“ d.o.o.
„AEROINŽENjERING“ d.o.o.
„SIGMA PROJEKT“ d.o.o.
OPŠTINA MALI ZVORNIK
GEODETSKI RADOVI U MAŠINSTVU: INVESTITOR: КOLIČINA:
PRECIZNO PRAĆENjE
MAŠINSKIH ELEMENATA U PROSTORU
HIP „PETROHEMIJA“ A.D.
JKP „BEOGRADSKE ELEKTRANE“

 

I MNOGI DRUGI:  
ELEKTROMREŽE SRBIJE
„DECO“ d.o.o
„KAMGRAD“ d.o.o.
EDB „LESKOVAC“
OPŠTINA KOSTOLAC
OPŠTINA PETROVAC NA MLAVI
OPŠTINA MALI ZVORNIK
BEOGRADSKA PEKARSKA INDUSTRIJA
„KLAS“ d.o.o.
„GAT“ d.o.o.
„LEGI“ d.o.o.
sr_RSSerbian