КADROVSКA OPREMLJENOST:

• 4 Diplomirana Inženjera geodezije (Mastera)
• 2 Inženjera geodezije
• 2 Tehničara
• Veliki broj saradnika

TEHNIČКA OPREMLJENOST:

• 4 Totalne stanice
• 3 Gps instrumenta
• 1 Tragač, 2 nivelira
• Personalni kompjuteri, automobili…

GEODETSКI BIRO GAUS – REFERENC LISTA

REFERENC LISTA, poslovi od većeg značaja od 2003.g. do 2018.g.

GEODETSКI RADOVI ZA POTREBE PROJEКTOVANJA:

INVESTITOR:

КOLIČINA:

PUTNA INFRASTRUKTURA

„GEOPUT“ d.o.o.
„HARMONIJAPROJEKT“ d.o.o.
„AEROINŽENjERING“ d.o.o.
„SIGMAPROJEKT“ d.o.o.
OPŠTINA MALI ZVORNIK
i ostali…

>100 кm

ULIČNA INFRASTRUKTURA

„HARMONIJAPROJEKT“ d.o.o.
„AEROINŽENjERING“ d.o.o.
„SIGMA PROJEKT“ d.o.o.
OPŠTINA MALI ZVORNIK
i ostali…

>100 кm

VODOTOCI

JP „SRBIJAVODE“ >100 km
INSTITUT „JAROSLAV ČERNI“
„TESEKO“ d.o.o.
„LAKOMICA“ d.o.o.
i ostali…

>100 кm

KATASTARSKO TOPOGRAFSKI PLANOVI I OSTALI GEODETSKI RADOVI PRI PROJEKTOVANjU

JKP „BEOGRADSKE ELEKTRANE“
OPŠTINA MALI ZVORNIK
„HARMONIJAPROJEKT“ d.o.o.
JP „SKIJALIŠTA SRBIJE“
„AEROINŽENjERING“ d.o.o.
„SIGMA PROJEKT“ d.o.o.
„BMD BAU“ d.o.o.
i ostali…

>100 ha

GEODETSКI RADOVI ZA POTREBE IZVOĐENJA OBJEKATA:

INVESTITOR:

КOLIČINA:

POSLOVNI OBJEKTI

JP „SKIJALIŠTA SRBIJE“
„BIG FASHION“ Višnjička 74, Beograd
„DELHAIZE – Arxikon“
i ostali…

>100 000km2

STAMBENI OBJEKTI

„SIGMA PROJEKT“ d.o.o.
„ZIDAR“ d.o.o. – NEGOTIN
i ostali…

>30 000km2

GEODETSKI RADOVI ZA POTREBE UKNjIŽBE IZVEDENIH RADOVA (elaborat geodetskih radova):

INVESTITOR:

КOLIČINA:

POSLOVNI OBJEKTI

TC „PLAZA“ – „BIG FASHION“
i ostali…
„DELHAIZE – Arxikon“
i ostali…

>100 000km2

STAMBENI OBJEKTI

„SIGMA PROJEKT“ d.o.o.
i ostali…

>50 000km2

GEODETSKI RADOVI – SNIMANjE PODZEMNIH INSTALACIJA:

INVESTITOR:

КOLIČINA:

TOPLOVODI ELEKTROINSTALACIJE, I SVE VRSTE PODZEMNIH INSTALACIJA

JKP „BEOGRADSKE ELEKTRANE“
JKP „JAVNO OSVETLjENjE“
i ostali…

>100km

GEODETSKI RADOVI PRI URBANIZMU:

INVESTITOR:

КOLIČINA:

FORMIRANjE GRAĐEVINSKIH PARCELA, IZRADA PROTOKOLA REGULACIJE i ostalo…

„GEOPUT“ d.o.o.
„HARMONIJAPROJEKT“ d.o.o.
„AEROINŽENjERING“ d.o.o.
„SIGMA PROJEKT“ d.o.o.
OPŠTINA MALI ZVORNIK
i ostali…

>50ha

GEODETSKI RADOVI U MAŠINSTVU:

INVESTITOR:

КOLIČINA:

PRECIZNO PRAĆENjE MAŠINSKIH ELEMENATA U PROSTORU

HIP „PETROHEMIJA“ A.D.
JKP „BEOGRADSKE ELEKTRANE“

I MNOGI DRUGI:

ELEKTROMREŽE SRBIJE
„DECO“ d.o.o
„KAMGRAD“ d.o.o.
EDB „LESKOVAC“
OPŠTINA KOSTOLAC
OPŠTINA PETROVAC NA MLAVI
OPŠTINA MALI ZVORNIK
BEOGRADSKA PEKARSKA INDUSTRIJA
„KLAS“ d.o.o.
„GAT“ d.o.o.
„LEGI“ d.o.o.