DETEKCIJA I SNIMANJE PODZEMNIH INSTALACIJA

Kako je praksa pokazala, u prošlosti postavljeno je mnogo podzemnih instalacija, bez prethodnog geodetskog snimanja, a o ne unošenju u katastar vodova da i ne pričamo. Iz tog razloga nije redak slučaj da se na terenu, prilikom izgradnje oštete i unište telefonski kablovi, elektro instalacije itd. Dakle, da bi se izbegle havarije prilikom izgradnje objekata, neophodno je da se pozicija budućeg voda detaljno obeleži i trasira.

Za svaku postavljenu instalaciju potrebno je izvrsiti geodetska merenja, na osnovu kojih se izradjuje Elaborat geodetskih radova podzemnih instalacija, koji se predaje u nadleznoj Sluzbi za katastar vodova. Tom prilikom katastar vodova ima dužnost da izda potvrdu o snimljenom vodu.

Kada je reč o detekciji podzemnih instalacija, u skladu sa uslovima terena postoje različite metode koje se primenjuju, poput geofizičke metode detekcije i elektromagnetna metoda detekcije podzemnih vodova. Na osnovu ovih metoda, detekcijom signala koji proističu merenjem na određenim lokacijama, dobijaju se precizni rezultati o pozicijama podzemnih instalacija. Nudimo vam usluge snimanja detekcije

  • toplovoda
  • gasovoda
  • elektrovodova
  • vodovoda
  • kanalizacije
  • telekomunikacija
Detekcija i snimanje podzemnih instalacija