KTP – Katastarsko topografski plan

Izrada katastarsko topografskih planova

U geodetskom birou Gaus, između ostalih geodetskih usluga, takođe možete dobiti i katastarsko topografski plan. Katastarsko-topografski plan sadrži položajni i visinski prikaz terena, položaj svih objekata i prateće infrastrukture, kao i zvanične granice katastarskih parcela.

Ovaj plan se izrađuje za potrebe projektovanja objekata.

Svoje usluge vršimo veoma kvalitetno i pouzdano, uz poštovanje svih unapred dogovorenih vremenskih rokova.

Topografski plan se izrađuje u razmeri koju zahteva investitor, odnosno projektant, a sadrži glavne faktičke karakteristike na terenu kao što su zgrade, ograde, putevi, saobraćajna signalizacija


sr_RSSerbian